Wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera oraz Fundacją Tygodnika Powszechnego zapraszamy we wtorek 28 maja o godz. 18.00 na debatę "Edukacja w demokracji".

Do 15 czerwca otwarty będzie dostęp testowy do bazy ProQuest One Academic. Multidyscyplinarna kolekcja obejmuje czasopisma i monografie z nauk społecznych, humanistycznych, biznesu, zdrowia i medycyny, edukacji oraz inżynierii.

Do 6 lipca otwarty będzie dostęp testowy do bazy MLA International Bibliography with Full Text. Kolekcja obejmuje blisko 1 tysiąc pełnotekstowych czasopism oraz 2.8 miliona rekordów bibliograficznych z dziedziny literatury oraz językoznawstwa.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy BioONE Complete, która będzie otwarta do końca czerwca br. Kolekcja zawiera 208 wiodących, recenzowanych czasopism z zakresu nauk biologicznych.

W dniach 3-4 czerwca 2019 r. zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”.

Czytaj więcej... 

Księgarnia PWN znajduje się na I piętrze Biblioteki i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.