Subito jest serwisem umożliwiającym przeszukiwanie katalogów czasopism prenumerowanych w bibliotekach niemieckich, austriackich i szwajcarskich oraz elektroniczne zamawianie kopii wybranych publikacji i ich szybkie dostarczenie.

Korzystanie z serwisu jest odpłatne.

Przy zamawianiu należy podać dokładny opis bibliograficzny:

  • dla książek – imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania;
  • dla czasopism – imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu, ISSN, numery stron.

Uwaga: brak jednego z elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia, zostanie ono odrzucone przez system.

Realizacja zamówienia:

  • zrealizowany dokument jest dostarczany w pliku PDF na adres email Biblioteki
  • czytelnik może otrzymać publikację na własny adres, wówczas jest zobowiązany przesłać na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej emaila zwrotnego z potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Jeśli z przyczyn technicznych dokumenty nie mogą być przesłane elektronicznie, serwis realizuje zamówienia w formie ksero pocztą tradycyjną.

Czas realizacji:

  • plik elektroniczny – do 72 godzin,
  • poczta tradycyjna – ok. 2 tygodnie.

Koszty zamówienia publikacji:

  email poczta
artykuł 6 EUR 7,5 EUR
książka 14 EUR 10 PLN zwrot
licencja 4,5 EUR 4,5 EUR


Uwaga:
kwotę podaną w EURO bank przelicza na złotówki, następnie dodaje do niej opłatę bankową. Centrala Subito przesyła rachunki na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej w ciągu miesiąca od czasu realizacji zamówienia

Opłaty: czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłat za wypożyczenie książki z zagranicy, jeśli zażąda ich biblioteka udostępniająca dzieło.

  1. Czytelnik uiszcza opłatę za sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma wg rachunku wystawionego przez instytucję.
  2. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszta wysyłki kurierskiej, jeśli tą drogą książka zostanie przesłana.
  3. Jeśli czytelnik nie zgłosi się po zamówione publikacje, Biblioteka UKW może go obciążyć kosztami związanymi z ich sprowadzeniem oraz pozbawić prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.