ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz
tel.: 52 32 66 455, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piętro I, pokój 2.5, poniedziałek - piątek: 8.30-15.00


1. Umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych.

2. Prawo korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla celów naukowych ze zbiorów innych bibliotek, krajowych i zagranicznych mają:
- pracownicy UKW,
- studenci studiów dziennych i zaocznych przygotowujący prace dyplomowe,
- słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich UKW,
- w uzasadnionych przypadkach pozostali studenci.

3. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek w innych miastach Polski po uprzednim stwierdzeniu przez czytelnika, że nie posiada ich nasza ani żadna inna biblioteka w Bydgoszczy.

4. Jeżeli poszukiwanych dzieł nie ma w bibliotekach krajowych, książki mogą zostać odpłatnie sprowadzone z zagranicy na podstawie zgłoszenia:
- rewersem tradycyjnym,
- drogą elektroniczną,
- poprzez system Subito.

5. Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu w czytelni na okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.

6. Wypożyczanie Międzybiblioteczne nie obejmuje:
- druków wydanych do 1950 roku,
- zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych,
- dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
- gazet, czasopism (wykonuje się  odbitki kserograficzne potrzebnych artykułów oprócz dużych formatów gazetowych),
- słowników, encyklopedii, bibliografii,
- wydawnictw albumowych, dzieł posiadanych w jednym egzemplarzu.

7. Zamówienia można składać bezpośrednio w Bibliotece lub wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na 5 publikacji.

9. Przy zamówieniu należy podać dokładny opis bibliograficzny:
- dla książek: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,
- dla czasopism: tytuł, tom, rocznik, numer czasopisma, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

10. Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od dwóch do czterech tygodni, a zamówień zagranicznych od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

11. Pokrycie opłat obowiązkowych:
- czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłat za wypożyczenie książki z zagranicy, jeśli zażąda ich biblioteka udostępniająca dzieło (+ 10 PLN opłata pocztowa),
- czytelnik uiszcza opłatę za sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma – wg rachunku wystawionego przez instytucję,
- czytelnik zobowiązany jest pokryć koszta wysyłki kurierskiej, jeżeli tą drogą książka zostanie przysłana.

12. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione dzieła Biblioteka może go obciążyć kosztami związanymi z ich sprowadzeniem oraz pozbawić prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

13. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna UKW udostępnia innym bibliotekom polskim i zagranicznym materiały ze zbiorów własnych.